Spread the love


م المرحلة بداية تاريخ المرحلة نهاية تاريخ المرحلة 1 التسجيل في دورة “ابدأ مشروعك الصغير” 07/03/2021 24/03/2021 2 مطابقة الشروط 07/03/2021 24/03/2021 3 قيام البنك بتدقيق المقبولين ائتمانيا 07/03/2021 24/03/2021 4 اللقاء التعريفي 25/03/2021 25/03/2021 5 المقابلات وتدقيق المستندات 28/03/2021 30/03/2021 6 مرحلة السداد 28/03/2021 01/04/2021 7 دورة إبدا مشروعك الصغير النظرية 04/04/2021 08/04/

SourceSource link